La Generalitat de Catalunya, a través del Decret 89/2009, de 9 de juny, està implantant l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). Aquesta acreditació permetrà demostrar el nivell de coneixement en tecnologies de la informació i la comunicació davant qualsevol empresa o administració pública. Els certificats comptaran amb tres nivells: bàsic, mitjà i avançat.


Tres setmanes justes després d'haver ingressat a la presó de Palma, del bon company de lluites cíviques diverses, n'Agustí Baró i Bauló, m'arriba la segona carta, que jo rep amb tantes ganes o més que l'anterior. Ras i curt, m'hi "proposa d'obrir un blog d'ús restringit a les persones que hi siguin interessades, el qual permetria un diàleg distant en el temps emperò eficaç".

No deix passar ni un dia.

Avui mateix, festa de Sant Bernat, m'hi he volgut aplicar amb ganes. Vet ací, doncs, la salutació inicial, perquè puguis dir-hi i penjar-hi la teva, sempre que vulguis.

Llavors podem fer-li'n arribar còpia impresa, per correu ordinari convencional a:

Agustí Baró i Bauló
Centre Penitenciari
Carretera de Sóller
Apartat de Correus 2016
Palma (Mallorca)


Adreçant-nos, així, a un recinte tan tancat com és ara el centre penitenciari de Palma, contribuïm a fer que pugui romandre una mica més obert de pint en ample a tots vuit vents del món.

En la nostra llengua materna, la de la nostra mare Terra, la llengua catalana.

Mitjançant un element tan senzill, barat i ràpid com és ara la xarxa de les xarxes, INTERNET.

Bona feina!
Bon contacte!
Bons enllaços!
Bones noves!

Ciutat, 20 d'agost de 2008

Cecili Buele i Ramis


que us sembla aquest terminal?

A la batalla de Portopí, quan Jaume I "El Conqueridor" va avançar contra els musulmans, veié que els seus cavallers no ho feien i els dirigí el crit de vergonya.

La cosa va d’això, d’avançar, de tenir present la història, les seves mitologies i fins i tot les seves visions parcials, les quals en ocasions resulten força edificants.

Veritat que estem tots d’acord en que l’aprendre de llegir i escriure es un dret inalienable? I es que no ho estem, també tots plegats, en que això de llegir i escriure es per a adquirir coneixement? I el coneixement? Que ens permet el coneixement?

Avançar.

L’accés gratuït a la xarxa i les noves tecnologies ho permeten. A que esperem a fer-ho tots plegats?

Escriure, llegir, comunicar, créixer, avançar ...

Tot plegat amb un codi multimèdia que fins a la data sols el podien emprar els que podien. Ara, quasi bé, podem tots. Sols cal instruir-ne l’ús i socialitzar-lo.

I això es el que es proposa en i amb aquest “blog”. Facilitar i educar en l’ús de la xarxa per a recuperar valors que ens permetin tornar al carrer i compartir coneixement.

Amb l’optimització de l’ús d’un esquema visual bàsic que ens permeti avançar i aprendre a comunicar, a compartir, amb les eines de que avui disposem per afrontar el futur. Un futur que personalment prefereixo endevinar ple de ventures.

T’hi apuntes!? Avancem plegats!?

;;